Contributie Reglement

Nieuwe leden:
Eerste sessie is gratis.
Daarna contributie per maand (mag ook ineens voor meerdere maanden-1 jaar).
Betaling vooruit per eerste van de maand, indien eerder wordt gestart aanvullen met losse
lessen à €10,00 per les.
Voor leden, cq ouders/verzorgers, die helpen bij diverse vrijwilligerstaken, wordt het
volgende jaar korting op de contributie gegeven.

Contributiebedragen vanaf 1 januari 2018:

leden wekelijks rijden € 35,00   per maand
  2 wekelijks rijden € 17,50   per maand
  4 wekelijks rijden €  8,75   per maand
  losse sessie € 10,00   per keer
         
helpers wekelijks rijden € 30,00   per maand
  2 wekelijks rijden € 15,00   per maand
  losse lessen € 7,50   per les
         
bij ziekte langer dan 6 weken: € 6,00   per maand

 

Betaling van de contributie geschiedt bij voorkeur per bank.

Rekeningnummer: IBAN NL05INGB 0007 7748 68 (BIC INGBNL2A) van de RSVG Zuid-
Limburg, onder vermelding van de naam van het lid waarvoor de betaling is.
Voor informatie over de contributie bij de penningmeester de heer G. Meeüse: ger@rsvg.nl of
tel 06-57263453 (na 17.00 uur).

Het bestuur van de RSVG Zuid-Limburg

Januari 2018.