Bestuur

       Het bestuur is eindverantwoordelijk voor de RSVG.

       De bestuurders zijn onbezoldigd. 

       Binnen het bestuur heeft elk bestuurslid specifieke taken.

Bestuursamenstelling

Mevr. C. Noman             Voorzitter

Dhr. M. van der Ruijt      Secretaris

Dhr. G Meeüse               Penningmeester

Dhr. J. Hesemans           2e Penningmeester

Mevr. M. Noman             Vicevoorzitter

Mevr. L. Steenland          Lid

Mej. M. Theunissen         Lid