Bestuur

       Het bestuur is eindverantwoordelijk voor de RSVG.

       De bestuurders zijn onbezoldigd. 

       Binnen het bestuur heeft elk bestuurslid specifieke taken.

Bestuursamenstelling

Mevr. C. Noman             Voorzitter

Mevr. M. Louwen            Secretaris

Dhr. G Meeüse               Penningmeester

Dhr. J. Hesemans           2e Penningmeester

Mevr. M. Noman             Vicevoorzitter

Mevr.S. Roemkens         Lid

Mevr. L. Steenland         Lid