• RSVG
  • Home
  • Klachtenprocedure Veiligheid

Klachtenprocedure Veiligheid

Indien u klachten heeft over het naleven van de veiligheidseisen in/op onze accommodatie of over de uitvoering van het veiligheidsbeleid van onze vereniging in zijn algemeenheid dan verneemt het bestuur dat graag zo spoedig mogelijk. Op die wijze kunnen wij snel actie ondernemen.
Alle klachten behandelen wij op dezelfde wijze:

  • Dien uw klacht mondeling in bij de coördinator veiligheid: mevr. Maja Hesemans tel. 06-23412775 of bij de voorzitter: mevr. Carla Noman tel. 06-53970047.
  • Indien u met de coördinator geen overeenstemming bereikt dan kunt u uw klacht binnen twee weken schriftelijk bij ons bestuur (secretaris Marion Louwen) indienen. U dient de klacht duidelijk te omschrijven met een heldere onderbouwing van uw standpunt.
  • Anonieme klachten worden niet in behandeling genomen.
  • Binnen twee weken na ontvangst van uw klacht ontvangt u van ons bestuur een schriftelijk antwoord.
  • Indien u zich niet kunt vinden in het antwoord van ons bestuur dan kunt u zich uitsluitend schriftelijk wenden tot het Keurmerkinstituut, Postbus 45 2700 AA Zoetermeer. Het Keurmerkinstituut zal u binnen twee weken informeren over de wijze waarop uw klacht wordt behandeld.

Geef vragen en ideeën over veiligheidsaspecten binnen onze vereniging door aan de coördinator veiligheid. Wij kunnen dan mogelijk verbeteringen in gang zetten.

Bestuur RSVG Zuid-Limburg
Sittard