Contributie Reglement

Nieuwe leden:
Eerste sessie is gratis.
Daarna contributie per maand (mag ook ineens voor meerdere maanden-1 jaar).
Betaling vooruit per eerste van de maand, indien eerder wordt gestart aanvullen met losse
lessen à €8.50 per les.
Voor leden, cq ouders/verzorgers, die helpen bij diverse vrijwilligerstaken, wordt het
volgende jaar korting op de contributie gegeven.

Contributiebedragen:

leden wekelijks rijden € 30,00   per maand
  2 wekelijks rijden € 15,00   per maand
  4 wekelijks rijden € 7,50   per maand
  losse sessie € 8,50   per keer
         
helpers wekelijks rijden € 25,00   per maand
  2 wekelijks rijden € 12,50   per maand
  losse lessen € 6,50   per les
         
bij ziekte langer dan 6 weken: € 5,00   per maand

 

Betaling van de contributie geschiedt bij voorkeur per bank.

Rekeningnummer: IBAN NL05INGB 0007 7748 68 (BIC INGBNL2A) van de RSVG Zuid-
Limburg, onder vermelding van de naam van het lid waarvoor de betaling is.
Voor informatie over de contributie bij de penningmeester de heer G. Meeüse: ger@rsvg.nl of
tel 06-57263453 (na 17.00 uur).

Het bestuur van de RSVG Zuid-Limburg

Juni 2013.

 Ook verkrijgbaar als PDF document:

 

Om dit bestand te lezen, heeft U Adobe Reader nodig.